31.03.2020

మూడవ రోజు 31.03.2020 “సన్నత్ సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజషన్” & “SRR హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్” వాలంటీర్స్ తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా, అనాధలకు, నిరాశ్రయులకు, పోలీస్ వారికీ, మున్సిపల్ సిబ్బందికి పులిహోర పంపిణి చేసారు. 

“ప్రజలను అత్యవసరం అయితేనే బయటకు రావాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు…”

ఈ కార్యక్రమంలో దాదాపు 170 మందికి పైగా పులిహోర పంపిన చేసారు.

పులిహోర దాతలు: “గుగ్గిల్ల లత – రమేష్”

ఈరోజు కార్యక్రమంలో N.నవీన్, వెంకటరమణ, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అభినవ్, స్పందన్ లు పాల్గొన్నారు.