10.04.2020

10.04.2020                                                  శుక్రవారం

 ఒకరికిఒకరం సహాయం చేసుకోవటం,ఒకరికి ఒకరం తోడ్పడటం వల్ల ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలకు మరియు ఎంతో మందికి మన వంతు సహకారాన్ని అందించగలం మనకు వచ్చిన “విష్ణు ఫౌండేషన్ & చైల్డ్ కేర్(హుజురాబాద్) వారి లాక్ డౌన్ కారణంగా తమకు నెలవారీ కిరాణా సరుకుల అభ్యర్థనను వివిధ గ్రూపులలో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. అలా మనం తమ స్వచ్చంద గ్రూప్ లో వచ్చిన మన పోస్టుని చూసి మనతో కలిసి సమజాసేవలో భాగం పంచుకుంటున్న *”SRR Helping Hands ” వారు స్పందించి తమ కార్యకర్తలతో 6000/- కిరాణా సామగ్రి ని అందించటం జరిగింది ఇలా మన సన్నత్ సంస్థ విషయాన్ని చేరవేసి మరియు అది చూసి SRR Helping Hands వారు స్పందించి విష్ణు ఫౌండేషన్ & చైల్డ్ కేర్ వారికి సహాయం అందినది